CyberEnJeux_bilan_experimentationOd apríla 2019 ANSSI a Ministerstvo národného školstva, mládeže a športu (MENJS) spojili svoje sily so spoločným cieľom pracovať na rozvoji odbornej prípravy študentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti – ako výučby v teréne – nad rámec ich povedomia o digitálnych rizikách a osvedčených postupoch v tejto oblasti. oblasť (zistite viac).

Umožnením mladým ľuďom vzdelávať sa v oblasti kybernetickej bezpečnosti chcú ANSSI a MENJS tiež umožniť vznik povolaní v tejto oblasti, najmä medzi mladými dievčatami, u ktorých je menej pravdepodobné, že si vyberú kybernetické povolanie.
CyberEnJeux, navrhnutá ANSSI's Public Innovation Laboratory a 110bis, je súprava určená pre učiteľov, ktorí chcú školiť študentov stredných škôl (4. cyklus) a stredných škôl v oblasti kybernetickej bezpečnosti tým, že ich podporí pri navrhovaní serióznych hier na túto tému. V rámci CyberEnJeux je preto tvorba hier samotnými študentmi prostriedkom učenia a nie cieľom ako takým.

Na tento účel obsahuje súprava CyberEnJeux:
– praktické informácie pre učiteľov pri navrhovaní vzdelávacej sekvencie na vytváranie serióznych hier so študentmi;
– 14 tematických listov venovaných rôznym problémom

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Ako začať s podnikaním online a zarobiť imanie?