Platené voľno: doba dovolenky

V mnohých spoločnostiach sa obdobie čerpania platenej dovolenky začína 1. mája a končí 30. apríla, prípadne dokonca 31. mája.

Stratia sa dni, ktoré sa po tomto dátume nečerpajú.

Existujú situácie, keď je povolený odklad.

Aby ste sa mohli lepšie usporiadať, urobte so svojimi zamestnancami bilanciu počtu dní dovolenky, ktoré je potrebné vyčerpať pred stanoveným termínom, a naplánujte si dovolenku pre každý z nich.

Je dôležité skontrolovať, či si všetci zamestnanci mohli čerpať platenú dovolenku.

Ak sa zamestnanec domnieva, že si nemohol z dôvodu vašej viny zobrať svoju platenú dovolenku, môže požiadať priemyselný súd o náhradu škody, ktorá vznikla.

Platené voľno: prenesené do iného obdobia

Ak zamestnanec nemôže čerpať dovolenku z dôvodu neprítomnosti týkajúcej sa jeho zdravotného stavu (choroba, pracovný úraz alebo nie) alebo materstva (Zákonník práce, čl. L. 3141-2), jeho dovolenka sa nestráca, ale odkladá.

Pre Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) zamestnanec, ktorý si nemohol v roku čerpať platenú dovolenku

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  7. januára 2021 Školenie na pracovisku: aktivačná páka