Avgång kan inte antas.

En avgång är endast giltig om den anställde tydligt och entydigt uttrycker sin önskan att säga upp anställningsavtalet.

Den anställdas avgång kan bero på en enkel muntlig förklaring.

Ditt kollektivavtal kan föreskriva att avgång är föremål för ett specifikt förfarande.

Från anställdens beteende kan du inte dra slutsatsen att han vill avgå. För att anställdens avgång ska betraktas som en avgång måste han ha visat en tydlig och entydig önskan att lämna företaget.

Om du inte har några nyheter från en anställd kan du inte tolka denna omotiverade frånvaro som ett bevis på en tydlig och entydig önskan att avgå!

Ej, den oberättigade frånvaron och tystnaden hos den anställde tillåter inte att du anser att han avgår.

Du måste agera. Först och främst sätter du den berörda personen för att motivera sin frånvaro eller återvända till sin arbetsstation, samtidigt som du varnar honom för att en sanktion kan vidtas mot honom om han inte reagerar.

I avsaknad av reaktion måste du dra konsekvenserna av den omotiverade frånvaron och säga upp den anställde om du anser att denna åtgärd är nödvändig.

Om du vill bryta ...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  ANSSI yttrande om migrationen till postkvantkryptografi