Skapa eller designa om webbplatser, designa och producera grafiska modeller, skriv kodrader med respekt för webbutveckling och naturliga referenser... Uppdragen för en webbintegratörsutvecklare är många. Färdigheter som värderas av rekryterare och som det är lämpligt att utbilda sig för. Fokusera på styrkorna och särdragen i utbildningen som tillhandahålls av ifocop. Bli en integratörsutvecklare med ifocop © ThisisEngineering RAEng - Unsplash Utbildningens styrkor

Utbildningen för utvecklare av ifocop webbintegratörer - RNCP nivå 5 certifiering (Bac +2) erkänd av staten - erbjuds på en intensiv basis (4 månaders kurser sedan 4 månaders praktik i ett företag) och i arbetsstudieprogram (2 dagar) lektioner och 3 dagar i ett företag per vecka, under ett år). Innan undervisningen påbörjas har eleverna tillgång till olika moduler (historia av datorspråk, presentation av HTML/CSS och JavaScript, konfiguration av en textredigerare, etc.) så att de på bästa sätt kan förstå deras inträde i utbildningen. “Denna utbildning ger tillgång till ett progressivt lärande av de färdigheter som krävs för integration och utveckling tack vare en anpassad pedagogik, förklarar Laurence Baratte, assistent till chefen för ifocop Paris 11-centret.

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Hur blir man medlem i sparbanken?