I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • du kommer att ha förstått att det inte finns någon magisk algoritm som skulle lösa problem som t.ex

än de som nämns nedan;

  •  du kommer att kunna fråga specialisten inom området som behandlas för att utveckla en modell som kopplar samman de kvantiteter som ska uppskattas

till de observerade kvantiteterna;

  • du kommer att veta hur man utvecklar en uppskattningsalgoritm som låter dig rekonstruera de kvantiteter som ska uppskattas från

observerade mängder.

Beskrivning

I vardagen konfronteras vi med slumpens ingripande:

  •  vi tillbringar inte alltid samma tid mellan vårt hem och vår arbetsplats;
  •  en storrökare kommer eller kommer inte att utveckla cancer;
  •  fisket är inte alltid bra.

Sådana fenomen sägs vara slumpmässiga eller stokastiska. Att kvantifiera dem leder naturligtvis till att man använder teorin om sannolikheter.

I exemplet med rökning, föreställ dig att läkaren inte litar på patientens uttalanden om hans cigarettkonsumtion. Han bestämmer sig för att mäta nikotinnivån i blodet av det medicinska analyslaboratoriet. Sannolikhetsteorin erbjuder oss verktyg för att kvantifiera det stokastiska sambandet mellan antalet cigaretter per dag och hastigheten...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Varför lära sig kinesiska?