Framgången med cybersäkerhetskurser har visat vikten av att stödja lokala myndigheter för att stärka sin cybersäkerhet. Nu föreslås en ny mekanism, som i första hand ska hjälpa de minsta kommunerna och kommunsamhällena.

Dess mål: att stödja förvärvet, av de strukturer som ansvarar för den digitala omvandlingen av samhällen, av delade produkter och tjänster för sina medlemmar. Dessa produkter och tjänster måste stärka nivån på cybersäkerheten hos stödmottagarnas strukturer på ett enkelt sätt och i linje med deras omedelbara cybersäkerhetsbehov.

Vem är orolig: systemet är tillgängligt för sammanslagningsstrukturer som ansvarar för att stödja den digitala omvandlingen av lokala myndigheter. Dessa inkluderar till exempel offentliga operatörer av digitala tjänster, avdelningsledningscentra, blandade fackförbund som ansvarar för digitalt. Endast offentliga strukturer, föreningar eller allmänintressegrupper får subventioneras.

Hur man ansöker: varje kandidat lämnar in ett projekt om Plattform för förenklade procedurer, som beskriver sitt projekt, stödmottagarna, kostnaden och tidsplanen för projektet. Stödet ges genom ett bidrag beräknat efter antal berörda invånare per medlemskommun, gräns för de största kommunerna, och inklusive stöd till

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Delvis aktivitetsersättning: ny skyldighet för vissa företag som drar nytta av en ökad skattesats