Utskriftsvänlig, PDF och e-post

I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

  • Bättre orientera dig inom det stora området hälsohumaniora;
  • Bättre förstå relevansen av humaniora inom hälsa för våra sjukvårdssystem och för utbildning av vårdpersonal;
  • Behärska vissa grundläggande begrepp och idéer, strukturering för humaniora inom hälsa;
  • Ha en kritisk och heltäckande syn på de stora etiska frågor som medicin står inför idag.

Beskrivning

Att ägna en MOOC åt humaniora inom hälsa bygger på iakttagelsen att den biomedicinska vetenskapen inte kan ta hand om vårdens alla dimensioner med sina vanliga metoder och kunskaper, och inte heller svara på alla frågor som uppstår för den som bryr sig och till den som vårdas. för.

Därav behovet av att vända sig till annan kunskap: humaniora – humaniora med rötter i klinikens verklighet och som sammanflätar med medicin bidragen från etik, filosofi och human- och samhällsvetenskap. .

Detta är desto mer nödvändigt eftersom det medicinska landskapet förändras i full fart: kroniskisering av sjukdomar, global hälsa, tekniska och terapeutiska innovationer, administrativa och budgetmässiga rationaliseringar, stora trender för reifiering genom medicin, även om det måste förbli...

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Skriva och publicera en vetenskaplig artikel