Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Enheten Kollektiva övergångar ou "Transco" syftar till att skydda anställda vars jobb är i fara, genom att erbjuda dem ökad kompetens genom certifierad utbildning som förbereder dem för lovande yrken, samtidigt som de säkrar deras ersättning under denna kurs med bibehållande av deras anställningsavtal.

Det operativa genomförandet beskrivs i detalj i ett cirkulär från arbetsministeriet daterat den 11 januari 2021. Det distribuerades till berörda statliga tjänster samt till arbetsmarknadsaktörer i territorierna.

Identifiering av lovande yrken Listor kommer att upprättas i varje territorium för att prioritera finansieringen av de anställdas vägar mot dessa yrken. På regional nivå har dessa listor upprättats sista kvartalet 2020. De kan vara uppdelade på sysselsättningsområden och kompletteras under 2021 på en finare territoriell nivå.
Dessa listor valideras av Crefop och kommuniceras sedan till skådespelarna och publiceras på Direccte och prefekturs webbplatser.

Undersökning av filer och ekonomiskt stödPro-övergångar (ATPro) instruerar och accepterar begäran om ekonomiskt stöd av en professionell övergångsväg som en del av en Transco, särskilt med avseende på dess konsistens och relevans. Hon

Fortsätt läsa artikeln på den ursprungliga webbplatsen →

LÄS  Eko, för vem, för vad?