Die “Professional Transition Project” (PTP) laat alle werknemers toe om hul te mobiliseer persoonlike opleidingsrekening(GPF) op sy inisiatief, ten einde 'n sertifiseringsopleidingsaksie uit te voer om ambagte of beroepe te verander.


Tydens die professionele oorgangsprojek vind die werknemer baat by spesifieke verlof waartydens sy dienskontrak opgeskort word. Sy vergoeding word onder sekere voorwaardes gehandhaaf. Hierdie stelsel het individuele opleidingsverlof (CIF) vervang.


Streeks gesamentlike interprofessionele komitees (CPIR) – “Transitions Pro” verenigings (ATpro), ook genoem Transitions Pro, ondersoek aansoeke vir finansiële ondersteuning vir professionele oorgangsprojekte. Hulle dek die opvoedkundige koste, die vergoeding en, waar van toepassing, sekere bykomende koste wat met die opleiding verband hou.


Om gelei te word in sy keuse van heropleiding en in die voltooiing van sy lêer, kan die werknemer voordeel trek uit ondersteuning deur 'n loopbaanontwikkelingsadviseur (CEP). Die CEP lig, lei en help die werknemer om sy projek te formaliseer. Hy stel 'n finansieringsplan voor.


Aan die einde van sy opleidingskursus eindig die opskorting van die werknemer se kontrak. Hy keer terug na sy werkstasie of

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Van onderwyser tot bestuursassistent, die verrassende omskakeling van Andréa danksy die professionaliseringskontrak