Senior bestuur: definisie

Om as 'n senior bestuurder beskou te word, moet die werknemer belê word met belangrike verantwoordelikhede wat die volgende behels:

groot onafhanklikheid in die organisering van hul skedule; grootliks outonome besluitnemingsmag; die voordeel van een van die belangrikste vergoedings in die maatskappy.

Hierdie kumulatiewe kriteria impliseer dat slegs bestuurders wat aan die bestuur van die maatskappy deelneem, in hierdie kategorie val.

In die geval van 'n dispuut oor die werknemer se status, sal die beoordelaars veral seker maak dat hy hierdie drie kriteria kombineer.

Senior uitvoerende beampte: 3 kumulatiewe kriteria

In die saak wat pas deur die Hof van Cassasie beslis is, is 'n werknemer, wat as administratiewe en finansiële direkteur aangestel is, ontslaan weens ernstige wangedrag. Sy het verskillende versoeke na die gereg verwys, veral om te bevind dat sy nie die status van 'n senior uitvoerende gesag het nie en om haar versoeke om 'n salarisaanmaning toelaatbaar te verklaar.

Die beoordelaars het dus die werklike funksies wat deur die werknemer verrig is, geverifieer.

Sy het een van die hoogste salarisse ontvang van die vereniging waarvoor sy gewerk het.

Sy het 'n delegering van gesag van die hoofbestuurder gehad.

Maar die probleem was die organisasie van sy skedule. Sy het geen werklike outonomie geniet nie. Trouens, sy was

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Hoe om produkbetroubaarheid in die industriële veld te bestuur: gratis opleiding