Print Friendly, PDF & Email

Nadat u die verskillende soorte verlof waarop u geregtig is, deurgemaak het. Sabbatsverlof is die apparaat wat vir u die beste in u spesifieke situasie lyk. Hier is 'n voorbeeld van 'n brief wat u verkieslik met 'n erkenning van ontvangs aan u werkgewer moet stuur om onnodige verskille te voorkom. Dit is moontlik dat u kollektiewe ooreenkoms of ooreenkomste binne u vakkaarte sperdatums bepaal. In hierdie toestande sal die posstempel die ouderdom van u versoek bewys.

Voorbeeld gereed om te gebruik vir 'n versoek om verlof sonder betaling.

 

Titel Van Naam Voornaam
adres
Poskode en stad
Tel:
Mail:

Van en voornaam of besigheidsnaam van ontvanger
Sy adres
Poskode en stad
Tel:
Pos:
datum

Geregistreerde brief met A / R

Onderwerp : Versoek om verlof sonder betaling

Mevrou direkteur,

Ek het die eer om verlof sonder betaling te vra vir 'n periode van (aantal dae). As u geen besware het nie, wil ek hê dat die verlof begin (begin datum) om op (spesifiseer die laaste verlofdatum).

Werknemer in u onderneming as (spesifiseer die titel van die bekose posisie) van (gee die begindatum van die aktiwiteit binne die onderneming), Het ek altyd integriteit en noukeurigheid getoon in die uitvoering van my pligte. U kan sien deur my werk, my toewyding en my begeerte om by te dra tot die ontwikkeling van die samelewing op alle vlakke.

Tans, na (dui die aantal jare se werk in die onderneming aan) lojale diens, ek voel heeltemal vervul in my werk. Die waardes wat binne die onderneming gedeel word stem ooreen met my oortuigings en ek is bereid om meer tot die sukses van die onderneming by te dra.

Ek het egter tans 'n taamlike delikate persoonlike probleem wat my volle aandag verdien. Sodat ek myself volledig kan toewy aan my attribusies binne die onderneming en op 'n relevante manier kan aanhou werk, is dit absoluut noodsaaklik dat ek hierdie probleem vooraf oplos. inderdaad (verduidelik die aard van die probleem kortliks).

Om ten volle te kan belê in die oplossing van hierdie situasie of (sodat ek myself ordentlik kan behandel) Sou ek verplig wees om my aktiwiteit binne die onderneming tydelik op te skort. Dit is om hierdie rede dat ek hierdie versoek om verlof sonder betaling aan u stuur. Dit is die tyd wat dit neem om (sorg vir my siekte of die siekte van iemand wat vir u dierbaar is) Of (die probleem reg te stel of op te los).

Ek is ten volle bewus daarvan dat ek gedurende hierdie periode geen vorm van besoldiging van enige aard kon eis nie. Boonop sal hierdie periode nie as effektiewe werktyd beskou word wat my in staat sou stel om voordeel te trek uit betaalde dae af nie. Aan die einde van hierdie periode kon ek terugkeer na my huidige posisie soos bepaal in die arbeidskode.

Sodat my afwesigheid nie die normale funksionering van aktiwiteite binne die onderneming enige ontwrigting veroorsaak nie, onderneem ek om volgens die reëls van die kuns, die oorhandiging met die kollega wat my sal vervang, uit te voer. Verder wil ek daarop wys dat alle hangende lêers op my vlak voor my vertrek geregulariseer sal word.

Ek besef ten volle dat u geen verpligting het om gunstig op my versoek te reageer nie. Ek vertrou egter u oordeel en is vol vertroue dat u my situasie sal verstaan.

Hierby aangeheg is die stawende dokumente wat u toelaat om my versoek beter te ontleed. Ek staan ​​in elk geval tot u beskikking vir enige ander inligting of aanvullende dokumente wat u mag benodig.

Dankie vir u belangstelling in my versoek, aanvaar asseblief mevrou Direkteur, my mees respekvolle gevoelens en my innige dankbaarheid.

 

   Voornaam en van
Handtekening

 

Laai "Gereed-vir-gebruik voorbeeld vir 'n onbetaalde verlofversoek af" voorbeeld-gereed-vir-gebruik-vir-'n-versoek-vir-verlof-sonder-betaal.docx – 674 keer afgelaai – 14 KB

LEES  Gebruik CCI goed in 'n e-pos