Print Friendly, PDF & Email

 

In die algemeen dui die term “verlof” die magtiging aan om werk te stop wat enige werkgewer aan sy werknemer verleen. In die volgende reëls stel ons voor dat u die verskillende dinge ontdek soorte verlof sowel as hul verskillende modaliteite.

BETAALDE VERLOF

Betaalde verlof is die verlofperiode waartydens die werkgewer, as gevolg van 'n wettige verpligting, 'n werknemer betaal. Alle werknemers is daarop geregtig, ongeag die tipe werk of aktiwiteit wat hulle uitoefen, hul kwalifikasie, hul kategorie, die aard van hul vergoeding en hul werkskedule. Alhoewel dit in baie lande verpligtend is, wissel die aantal betaalde vakansiedae van land tot land. In Frankryk het alle werknemers egter die volle regte op 2 dae betaalde vakansie per maand. Kortom, die werknemer wat gereeld by dieselfde werkgewer en in dieselfde werkplek werk, sal voordeel trek uit betaalde verlof.

VERLOOR SONDER BETAAL

As ons oor verlof sonder betaling praat, verwys ons na dit wat nie deur die Arbeidskode gereguleer word nie. Om voordeel daaruit te trek, is die werknemer nie onderworpe aan enige voorwaardes of prosedure nie. Met ander woorde, dit is volgens ooreenkoms dat die werkgewer en die werknemer die duur en die organisasie daarvan bepaal. In kort, kan 'n werknemer om verskillende redes onbetaalde verlof aanvra. Dit is dus gratis om dit te gebruik vir professionele doeleindes (ondernemingskepping, studies, opleiding, ens.) Of vir persoonlike doeleindes (rus, kraam, reis, ens.). Vir hierdie tipe verlof, sal die werknemer nie betaal word nie, al bly hy afwesig.

LEES  Die opening van 'n bankrekening vir buitelanders en nie-inwoners: alle formaliteite

JAARLIKSE VERLOF

Ingevolge die Arbeidskode is elke werknemer wat een jaar effektiewe diens voltooi het, geregtig op jaarlikse verlof. Betaalde vakansies beloop vyf weke in die huidige stand van sake, sonder inagneming van openbare vakansiedae en werknaweke wat deur die werkgewer toegestaan ​​is. Uiteraard word jaarlikse verlof slegs toegestaan ​​in ooreenstemming met die wet en die maatskappy se skedules. Kortom, enige werknemer, ongeag sy werk, sy kwalifikasie, sy werksure kan voordeel trek uit hierdie verlof.

EKSAMENVERLOF

Eksamenverlof is, soos die naam aandui, 'n spesiale vorm van verlof wat, sodra dit toegestaan ​​is, aan enige werknemer die geleentheid bied om afwesig te wees ten einde hom voor te berei om een ​​of meer eksamens af te lê. Om voordeel te trek uit hierdie verlof, moet die werknemer wat die idee het om 'n titel / 'n diploma van die goedgekeurde tegnologiese opleiding te verwerf, 'n senioriteit van 24 maande (2 jaar) moet bewys en die kwaliteit van die werknemer van die onderneming vir 12 maande (1 jaar). Dit is egter goed om te weet dat 'n werknemer in 'n handwerkonderneming met minder as 10 mense 'n senioriteit van 36 maande sal moet bewys.

INDIVIDUELE OPLEIDINGSVERLOF

Individuele opleidingsverlof is een van die vorming wat 'n werknemer kan geniet of hy op 'n CDI of 'n CDD is. Danksy hierdie verlof kan alle werknemers op een individuele basis een of meer opleidingsessies volg. Kortom, hierdie of hierdie opleidingsessie (s) stel hom in staat om 'n hoër vlak van professionele kwalifikasie te bereik, of sal hy verskillende ontwikkelingsvlakke bied in die uitoefening van sy verantwoordelikhede binne die onderneming.

VERLOOR EKONOMIESE, MAATSKAPLIKE EN UNIE-OPLEIDING

Ekonomiese, maatskaplike en vakbondopleidingsverlof is 'n tipe verlof wat toegeken word aan enige werknemer wat graag aan ekonomiese of sosiale opleiding of vakbondopleidingsessies wil deelneem. Hierdie verlof word oor die algemeen sonder ouderdomsvoorwaarde toegestaan ​​en stel die werknemer in staat om voor te berei om op die vakbondfunksies te oefen.

LEES  Persoonlike opleidingsrekening: alles wat u moet weet

ONDERWYS- EN NAVORSINGSVERLOF

Onderrig- ​​en navorsingsverlof is 'n soort verlof wat alle werknemers die geleentheid bied om hul verskillende navorsingsaktiwiteite in privaat en openbare instellings te onderrig of (voort te sit). Om daaruit voordeel te trek, moet die werknemer eerstens die toestemming van sy werkgewer hê, benewens die nakoming van sekere voorwaardes. Onderrig- ​​en navorsingsverlof duur gemiddeld:

-8 uur per week

-40 uur per maand

-1 jaar voltyds.

SIEKTE VERLOF

Dit is algemeen bekend dat die arbeidswetgewing en die kollektiewe ooreenkoms betaalde siekteverlof het. Dit beteken dat in geval van siekte wat deur 'n mediese sertifikaat gesertifiseer word, 'n werknemer, ongeag sy situasie (houer, leerling, tydelik), die reg het op 'gewone' siekteverlof. Die dokter bepaal die duur van hierdie verlof, afhangende van die geval wat behandel moet word.

Om voordeel te trek uit siekteverlof, moet die werknemer sy werkgewer tydens die eerste 48 uur van afwesigheid 'n kennisgewing van die staking van werk of 'n mediese sertifikaat stuur.

Verder, as die werknemer aan sekere ernstige patologieë ly, word hy dikwels 'n CLD (langtermynverlof) aanbeveel. Laasgenoemde word eers na die advies van die mediese komitee ooreengekom en kan gemiddeld tussen 5 en 8 jaar duur.

MATERNITY VERLOF

Alle vroue wat in diens is, wat swanger is, is geregtig op kraamverlof. Hierdie verlof sluit op sigself voorgeboortelike verlof en postnatale verlof in. Voorgeboortelike verlof duur 6 weke voor die (vermoedelike) bevallingsdatum. Wat die nageboortelike verlof betref, duur dit tien weke na die bevalling. Die duur van hierdie verlof verskil egter indien die werknemer reeds minstens twee kinders gebore het.

LEES  Open 'n telefoonlyn en vind 'n internetdiensverskaffer in Frankryk

VERLOF VIR ONDERNEMINGS SKEPPING

Verlof vir die oprigting van 'n onderneming is die tipe verlof wat aan enige werknemer die moontlikheid gee om verlof te neem of deeltyds te spandeer om beter in sy ondernemingsprojek te belê. Met ander woorde, hierdie verlof gee die werknemer die reg om hul dienskontrak tydelik op te skort ten einde 'n individuele, landbou-, kommersiële of handwerkonderneming te kan skep. Dit is dus ideaal vir elke projekleier wat die idee het om veilig aan die gang te kom. Die verlof vir die skepping van ondernemings stel die werknemer ook in staat om vir 'n voorafbepaalde tyd 'n nuwe innoverende onderneming te bestuur.

Die werknemer wat van hierdie verlof wil voordeel trek, moet 'n senioriteit van 24 maande (2 jaar) of langer hê in die onderneming waar hy werk. Die verlof vir die skepping van 'n onderneming het 'n vasgestelde duur van een jaar wat een keer hernu kan word. Hy is egter absoluut onbetaal.

VERLOF VIR NATUURLIKE ONGESKIL

Die verlof vir natuurramp is 'n spesiale verlof wat elke werknemer onder sekere voorwaardes kan geniet. Hierdie verlof word inderdaad toegestaan ​​aan enige werknemer wat in 'n risikosone woon of gereeld werksaam is (gebied wat waarskynlik deur 'n natuurramp geraak sal word). Dit stel die werknemer derhalwe in staat om 20 dae te hê waartydens hy kan deelneem aan die aktiwiteite van organisasies wat hulp verleen aan die slagoffers van hierdie rampe. Dit word nie vergoed nie, aangesien dit op vrywillige basis geneem word.