Архивирането на CSPN сертификати дава възможност да се вземе предвид бързото и постоянно развитие на техниките за заплаха и атака.

Срокът на валидност на CSPN сертификат вече е 3 години, след което автоматично се архивира.
Това действие на националния център за сертифициране дава възможност да се осигури съгласуваност с разпоредбите на Закона за киберсигурността, в перспектива, че тази методология за оценка съответства през следващите години на нова европейска схема.

Този подход също е част от предстоящата ратификация на френско-германското споразумение за признаване на сертификати CSPN и техните немски еквиваленти BSZ (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung, ускорено сертифициране на сигурността); където BSZ сертификатите имат срок на валидност 2 години.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Защитете данните си с криптография