Европейското право играе все по-голяма роля във вътрешното трудово право (особено чрез европейските директиви и съдебната практика на двата европейски върховни съдилища). Движението вече не може да бъде игнорирано от началото на прилагането на Договора от Лисабон (1 декември 2009 г.). Медиите все по-често отразяват дебати, които намират своите източници в европейското социално право.

Следователно познаването на европейското трудово право е важна добавена стойност за юридическото обучение и на практика в компаниите.

Този MOOC ви позволява да придобиете база от знания по европейското трудово право, за да:

  • за осигуряване на по-добра правна сигурност за решенията на компанията
  • за налагане на права, когато френското законодателство не е в съответствие

Няколко европейски експерти хвърлят особена светлина върху някои теми, изучавани в това МООК, като здраве и безопасност при работа или европейски социални отношения.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Разбиране на зависимостите