Докато близо 20% от френското население се проследява за хронично заболяване, няколко милиона млади хора, от детска градина до университет, ученици или студенти, се опитват всеки ден да продължат курса си в училище или университет. Тези групи, потенциално предотвратени от ситуация на временно или дългосрочно увреждане, свързана със заболяване, в голям брой случаи изискват подходяща подкрепа, за която преподавателският и надзорният персонал трябва да бъде обучен. MOOC „За приобщаващо училище от детска градина до висше образование“ желае в този контекст да предостави основни и/или напреднали знания за образователна подкрепа за обучението на ученици и студенти, наблюдавани за ситуации с увреждания, свързани със сериозни хронични заболявания (включително рак и / или редки заболявания).

Особено хорово, то дава думата на професионалисти в областта на образованието (учители, учители специалисти, придружаващи ученици или студенти с увреждания), социални работници и помощни специалисти (здравен медиатор, социален работник), лекари специалисти и учители-изследователи.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Можете ли да научите китайски онлайн?