Печат Friendly, PDF & Email

Механиката позволява да се разбере динамичната еволюция на телата според приложените сили, но също така дава възможност да се гарантира, че полето ще бъде достатъчно устойчиво и че първоначално предвиденият живот ще бъде спазен. Тези изчисления на размерите преминават през познаването на деформациите и разпределението на силите в рамките на изследваната област. Това води до понятието ограничение, което е много полезно за валидиране на добрата производителност на системата. След като следвате този курс, вие ще можете да разберете и приложите формулите, използвани в кодовете за структурно изчисление. Ще можете да оразмерявате прости елементи, работещи в еластичния домейн.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Техники за напояване