„Дигитално, да, но откъде да започна?… И тогава, какво наистина може да донесе на моя бизнес“?

Днес цифровите технологии нахлуват в ежедневието ни, но също така заемат голяма част в компании от всякакъв размер и във всички сектори. Не всички гледаме на неговия свят по един и същи начин. Преодоляването на страховете ни, липсата на умения или страха от необходимостта да трансформираме всичко е част от предизвикателствата, пред които трябва да се изправим в дигиталното приключение.

„Моят TPE има среща с цифров“ представя основните клавиши, които да ви помогнат да влезете в цифрово по начин, който може да е най-подходящ за вас.

За да ви напътстват, предприемачите, служителите и придружаващите ги лица свидетелстват за своя опит, своите трудности и огромния принос, който имплементирането на дигитални подходи представлява за тях.

Ще вървим заедно, стъпка по стъпка, за да можете да влезете в дигиталния свят с увереност.

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Математически сборник: 1- Извличане и изучаване на функции