Оставка за напускане на обучение: образец на писмо за напускане на болногледач

 

[Собствено име] [Име на подател]

[адрес]

[Пощенски код] [Град]

 

[Име на работодателя]

[Адрес за доставка]

[Пощенски код] [Град]

Препоръчано писмо с обратна разписка

Относно: Оставка

 

Госпожо, Господине,

С настоящото подавам оставката си от длъжността асистент-болногледач. Наистина, наскоро ме приеха да следвам курс на обучение, който ще ми позволи да придобия нови умения в моята професионална област.

Искам да ви благодаря за предоставената ми възможност да работя в клиниката. Благодарение на този професионален опит успях да придобия задълбочени познания за здравеопазването, както и да развия уменията си в отношенията пациент-болногледач. Благодарен съм и за положителните работни отношения, които изградих с моите колеги и ръководители.

Наясно съм, че заминаването ми за обучение може да доведе до допълнително натоварване за моите колеги, но бъдете сигурни, че съм ангажиран да осигуря ефективно предаване.

Благодаря ви отново за предоставената ми възможност и оставам на разположение за всякакви въпроси относно прехвърлянето на функциите ми.

Моля приемете, госпожо, господине, най-добри пожелания

 

[Комуна], 28 февруари 2023 г

                                                    [Подпишете тук]

[Собствено име] [Име на подател]

 

 

Изтеглете „Model-of-resignation-letter-for-departure-in-training-caregiver.docx“

Model-de-letter-de-resignation-pour-depart-en-training-aide-soignante.docx – Изтеглено 808 пъти – 16,59 KB

 

Оставка за по-добре платена позиция: примерна молба за напускане на болногледач

 

[Собствено име] [Име на подател]

[адрес]

[Пощенски код] [Град]

 

[Име на работодателя]

[Адрес за доставка]

[Пощенски код] [Град]

Препоръчано писмо с обратна разписка

Относно: Оставка

 

Госпожо, Господине,

Уведомявам Ви за решението си да напусна длъжността си като санитар в клиниката. Наистина получих предложение за работа на позиция, която ще ми позволи да се възползвам от по-атрактивно възнаграждение.

Искам да ви благодаря за доверието, което ми гласувахте през тези години, прекарани в заведението. Имах шанса да науча и развия много умения във вашия екип и високо оценявам предоставената ми възможност да работя с толкова компетентни и всеотдайни професионалисти.

Бих искал да подчертая значението на опита, натрупан през тези години в медицинския екип. Наистина успях да приложа уменията и знанията си на практика в различни ситуации, което ми позволи да развия голяма гъвкавост и солиден опит в грижите за пациентите.

Ще направя всичко възможно, за да осигуря организирано заминаване, като предам щафетата на колегите преди моето заминаване.

Моля, приемете, госпожо, сър, израза на моите най-добри поздрави.

 

 [Комуна], 29 януари 2023 г

                                                    [Подпишете тук]

[Собствено име] [Име на подател]

 

Изтеглете „Model-of-resignation-letter-for-career-opportunity-better-paid-nursing-assistant.docx“

Model-of-resignation-letter-for-career-opportunity-better-paid-nursing-aid.docx – Изтеглено 838 пъти – 16,59 KB

 

Напускане по здравословни причини: примерна молба за напускане на асистент

 

[Собствено име] [Име на подател]

[адрес]

[Пощенски код] [Град]

 

[Име на работодателя]

[Адрес за доставка]

[Пощенски код] [Град]

Препоръчано писмо с обратна разписка

Относно: Оставка

 

Госпожо, Господине,

Подавам Ви оставката си от длъжността асистент в клиниката по здравословни причини, които ми пречат да продължа професионалната си дейност при най-добри условия.

Горд съм, че съм работил в толкова динамична и иновативна структура като вашата. Имам значителен опит в работата с пациенти и сътрудничеството с всички здравни специалисти.

Убеден съм, че уменията, които придобих в клиниката, ще ми бъдат полезни в бъдещата ми професионална кариера. Също така съм убеден, че качеството на грижите, които предоставяте на вашите пациенти, ще остане еталон за мен.

Искам да гарантирам, че напускането ми ще се проведе при възможно най-добрите условия и съм готов да работим заедно, за да улесним прехода. Също така искам да ви уверя, че ще направя всичко възможно, за да осигуря непрекъснатост на грижите за поверените ми пациенти.

Моля, приемете, госпожо, сър, израза на моите най-добри поздрави.

 

  [Комуна], 29 януари 2023 г

[Подпишете тук]

[Собствено име] [Име на подател]

 

 

Изтеглете „Model-of-resignation-letter-for-medical-reasons_caregiver.docx“

Model-of-letter-of-resignation-for-medical-reasons_aid-soignante.docx – Изтеглено 839 пъти – 16,70 KB

 

Защо да напишете професионално писмо за напускане?

 

Когато решите да напуснете работата си, важно е да напишете професионално писмо за напускане. Това позволява да се комуникирайте ясно и ефективно с работодателя си, като обясни причините за напускането си и осигури плавен преход за колегите и компанията.

На първо място, професионалното писмо за оставка позволяваизрази своята благодарност на своя работодател за предоставената възможност, както и за уменията и опита, придобити в рамките на компанията. Това показва, че напускате компанията в добри отношения и че искате да запазите добрите отношения с бившите си колеги.

След това писмото за професионална оставка дава възможност да се обяснят причините за неговото напускане по ясен и професионален начин. Ако напускате по лични причини или за да приемете по-интересно предложение за работа, важно е да съобщите това на вашия работодател по прозрачен начин. Това изяснява ситуацията и избягва всякакви недоразумения.

И накрая, писмото за професионална оставка помага да се осигури плавен преход за колегите и компанията. в уточняване на датата на заминаване и предлагайки помощ за обучението на наследника, човек показва, че взема предвид нуждите на компанията и че желае да улесни прехода.

 

Как да напиша професионално писмо за напускане?

 

Писането на писмо за професионална оставка трябва да бъде спретнато и уважително. Ето няколко съвета за написване на ефективно професионално писмо за напускане:

  1. Започнете с учтива фраза, като посочите името на работодателя или мениджъра по човешки ресурси.
  2. Изразяване на признателност към работодателя за предоставената възможност и за придобитите умения и опит в рамките на компанията.
  3. Обяснете причините за напускането по ясен и професионален начин. Важно е да сте прозрачни и да не оставяте място за двусмислие.
  4. Посочете датата на заминаване и предложете съдействие за улесняване на прехода на колегите и фирмата.
  5. Завършете писмото с учтива фраза, като отново благодарите на работодателя за предоставената възможност.

В заключение, писането на професионално писмо за напускане е съществен елемент от поддържането на добри отношения с бившия ви работодател. Това помага за изясняване на ситуацията, изразяване на благодарност и улесняване на прехода за колегите и компанията. Ето защо е важно да отделите време, за да напишете внимателно и уважително писмо, за да напуснете работата си при добри отношения.