Тази разпоредба се появява в закон № 2021-689 от 31 г. относно управлението на изхода от здравната криза (JO от 05 г.).

Вноски за интервюта за баланса, извършени през този период, ще се дължат едва от 01/10/2021 г., в случаите, когато задълженията на работодателя не са били изпълнени до тази дата.

За напомняне, в компания с най-малко 50 служители, ако служителят не се е възползвал през последните 6 години от професионални интервюта и поне едно незадължително обучение, работодателят трябва да добави към личния си акаунт. Това ще бъде кредитирано с € 3.000.

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Автоматизирайте своя акаунт в Instagram