Професионални разходи 2021: познайте метода на изчисление

Професионалните разходи са допълнителни разходи, направени от служителя, които са свързани с функцията и работата.

Вие сте свободни да избирате как да компенсирате служителите за техните професионални разходи, при спазване на законовите и договорните задължения.

Компенсацията за професионални разходи обикновено се прави:

или чрез възстановяване на действителни разходи. По този начин на служителя се възстановяват всички направени разходи. След това той трябва да представи доказателство за разходите си, за да получи възстановяване; или под формата на фиксирани надбавки. Сумите се определят от URSSAF. Обстоятелствата, свързани с направените разходи, трябва да бъдат обосновани. Например служителят не може да се върне в местожителството си поради професионално пътуване;
или чрез директно плащане на размера на разходите, направени от служителя, например чрез предоставяне на фирмена кредитна карта на служителя или чрез предоставяне на превозно средство на служителя за пътуване. Професионални разходи 2021: компенсация под формата на фиксирани надбавки

Обезщетението за професионални разходи под формата на фиксирани надбавки се отнася до разходите за:

храна ; жилища; разходи, свързани с ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  Счетоводни и управленски професии