Вие претърпяхте загуба по време на частична безработица поради здравната криза. Изплатени са ви само до 70% от заплатата ви, въпреки че по искане на работодателя ви действително сте работили във фирмата или дистанционната работа и / или сте били принудени да си почивате. отпуск или RTT извън разрешената квота. Трябваше обаче да получите 100% от възнаграждението си.

Съветваме ви да поискате от работодателя си да узакони плащането на това действително работно време (и евентуално отпуск или RTT, взети в допълнение към разрешената квота), като му обясните, че е бил третиран погрешно по схемата за безработица. частично и предоставяне на доказателства.

Докладвайте вътрешно ... или директно външно

Глухи ли е? Свържете се със социалната и икономическа комисия (CSE) на вашата компания или с представител на персонала. Ако няма представител на персонала, кажете на работодателя, че ще трябва да се свържете с инспекцията по труда или с Регионалната дирекция за предприятия, конкуренция, потребление, труд и ...

Продължете да четете статията на оригиналния сайт →

READ  европейско трудово право