U smluv na dobu neurčitou: když je průměrná mzda za posledních dvanáct měsíců nižší nebo rovna dvěma SMIC, odměna zaměstnance je zachována. V opačném případě představuje 90 % jeho platu v prvním roce a 60 % po prvním roce, pokud je vzdělávací kurz delší než jeden rok nebo 1200 hodin;

U smluv na dobu určitou: jeho odměna se vypočítá jako průměr za poslední čtyři měsíce za stejných podmínek jako u smluv na dobu neurčitou;

Pro dočasné zaměstnance: jeho odměna se vypočítává z průměru posledních 600 hodin služební cesty uskutečněné jménem společnosti;

Pro pracovníky s přerušením práce: referenční mzda se vypočítává specifickým způsobem, ale podmínky pro zachování odměny jsou stejné jako u smluv na dobu neurčitou.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Sdružování našich výukových a tréninkových postupů (TEAM)