Tisk přátelský, PDF a e-mail

Na konci tohoto kurzu budete schopni:

  • identifikovat determinanty zdraví, páky veřejné akce v oblasti zdraví, sociální a územní nerovnosti ve zdraví a konečně hlavní problémy současného zdraví,
  • zaměřit se na základní pravidla, pokud jde o hygienu, očkování, zdraví, stravování nebo dokonce sportovní aktivity,
  • znát vliv životního, fyzického a společenského prostředí na zdraví každého z nás

Popis

Zdravotní problémy postihují nás všechny.

Na národní a místní úrovni je implementováno mnoho politik, které je třeba řešit problémy, které jsou zároveň demografické, epidemiologické a společenské a umožnit všem žít ve zdraví co nejdéle.

Akční prostředky jsou velmi rozmanité, zejména pokud jde o prevence a podpora zdraví.

Kvalita ovzduší, výživa, hygiena, fyzická aktivita, pracovní podmínky, sociální vztahy, přístup ke kvalitní péči, to vše jsou faktory, které přispívají k dobrému celkovému zdravotnímu stavu.

Těmto různým tématům se budeme věnovat ve třech částech. Budeme se snažit popsat národní politiky a ilustrovat je na příkladech na teritoriích.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Základní informace o Tabulkách Google