Print Friendly, PDF ac E-bost

Mae IFOCOP yn datgelu ei gwrs diploma cryno newydd sbon sy'n cynnwys tri mis o gyrsiau ar-lein 100% yn ogystal â dau fis a hanner o interniaeth. Mae Amanda Benzikri, Cyfarwyddwr Strategaeth a Rheolaeth AD yn Déclic RH, yn esbonio sut mae'r math hwn o hyfforddiant o bell, ond sy'n cael ei oruchwylio'n fawr gan hyfforddwyr arbenigol, yn cwrdd â disgwyliadau cyfredol recriwtwyr.

IFOCOP: Ar ôl elwa o gwrs cryno a diploma a ddarperir gan sefydliad fel IFOCOP, ai ased ar CV ymgeisydd yw hwnnw? Pam ?

Amanda Benzikri: Yn wir mae'n ased. Mae IFOCOP yn sefydliad cydnabyddedig, sydd wedi bod yn darparu hyfforddiant wyneb yn wyneb ers blynyddoedd bellach, gyda siaradwyr deinamig a chymwys, a fydd yn gallu addasu i bellter ac ysgogi cyfranogwyr. Ond nid hyfforddiant yw popeth, mae'r amgylchedd yn ogystal â “sgiliau meddal” yr ymgeisydd hefyd yn oruchaf.

IFOCOP: A yw'r cydweddoldeb rhwng addysgu damcaniaethol ac ymarferol yn gwneud y gwahaniaeth o'i gymharu â chyrsiau mwy traddodiadol eraill, ond hefyd yn fwy damcaniaethol?

Amanda Benzikri: Yn hollol! Heddiw, mae sgiliau rhyngbersonol, ystwythder a'r gallu i chwilio am wybodaeth yr un mor bwysig â gwybodaeth academaidd ei hun. Ymgeisydd ar ôl dilyn cwrs sy'n cyfuno'r damcaniaethol

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  A oes gen i hawl i ddiswyddo, am achos go iawn a difrifol, weithiwr sydd newydd fod yn dad?