Print Friendly, PDF ac E-bost

"Ydy coleg i mi?" A yw Mooc cyfeiriadedd wedi'i fwriadu ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd, eu teuluoedd, ond hefyd ar gyfer myfyrwyr sy'n pendroni am eu gyrfa yn y brifysgol. Nid yw'n cyflwyno'r gwahanol gyrsiau addysg uwch, ond mae'n rhoi'r allweddi hanfodol i drosglwyddo'n llwyddiannus o statws myfyriwr ysgol uwchradd i statws myfyriwr. Mae fideos gyda gweithwyr proffesiynol arweiniad, cyflwyniad offer i ddechrau eich astudiaethau mewn addysg uwch, neu Vlogs myfyrwyr ysgol uwchradd neu goleg ar raglen y Mooc hwn. Wedi'i ddylunio fel math o gyllell byddin y Swistir, gallai hefyd fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr sy'n pendroni am ailgyfeirio posibl.

Ei nod yw gwell dealltwriaeth o'r brifysgol gyda'r uchelgais i helpu myfyrwyr ysgol uwchradd i ogwyddo eu hunain diolch i set o MOOCs, y mae'r cwrs hwn yn rhan ohonynt, a elwir yn ProjetSUP.

Cynhyrchir y cynnwys a gyflwynir yn y cwrs hwn gan dimau addysgu o addysg uwch mewn partneriaeth ag Onisep. Felly gallwch fod yn sicr bod y cynnwys yn ddibynadwy, wedi'i greu gan arbenigwyr yn y maes.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Cydweithio fel tîm gyda'r gyfres Google