Print Friendly, PDF ac E-bost

Mwgwd gorfodol ac annog teleweithio i weithwyr a all: dyma beth i'w gofio o'r fersiwn newydd o'r protocol cenedlaethol ar gyfer iechyd a diogelwch gweithwyr yn y gweithle yn wyneb yr epidemig Covid-19, y mae ei gyhoeddiad wedi'i drefnu ar gyfer dydd Llun Awst 31 ar ddiwedd y dydd.

Masg yn orfodol, oni bai ...

Mewn theori, bydd y mwgwd yn orfodol, o Fedi 1, mewn lleoedd proffesiynol caeedig a rhanedig. Ond yn ymarferol, bydd addasiadau yn dibynnu ar gylchrediad y firws yn yr adrannau yn bosibl.

Yn yr adrannau yn y parth gwyrdd, ar gylchrediad isel y firws, bydd yn bosibl hepgor y rhwymedigaeth i wisgo mwgwd os oes digon o awyriad neu awyru, sgriniau amddiffynnol wedi'u gosod rhwng y gweithfannau, darparu fisorau ac os mae'r cwmni wedi gweithredu polisi atal, yn benodol trwy benodi canolwr Covid a gweithdrefn ar gyfer rheoli achosion pobl symptomatig yn gyflym.

Mewn parth oren, gyda chylchrediad cymedrol o'r firws, ychwanegir dau gyflwr ychwanegol i randdirymiad

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Hyrwyddo integreiddio proffesiynol trwy gynnig atebion gofal plant a helpu i leihau tensiynau recriwtio yn y sector plentyndod cynnar