Print Friendly, PDF ac E-bost

Amcan y cwrs hwn yw cyflwyno'r sector sy'n gysylltiedig â'r proffesiynau byw yn ei wahanol agweddau a'r allfeydd proffesiynol posibl.

Mae'n anelu at well dealltwriaeth o'r disgyblaethau a gyflwynir a'r crefftau gyda'r uchelgais o helpu myfyrwyr ysgol uwchradd i ddod o hyd i'w ffordd trwy set o MOOCs, y mae'r cwrs hwn yn rhan ohonynt, a elwir yn ProjetSUP.

Cynhyrchir y cynnwys a gyflwynir yn y cwrs hwn gan dimau addysgu o addysg uwch mewn partneriaeth ag Onisep. Felly gallwch fod yn sicr bod y cynnwys yn ddibynadwy, wedi'i greu gan arbenigwyr yn y maes.

Os ydych chi'n hoff o fioleg, planhigion, anifeiliaid, ac mae gennych ddiddordeb ym mhopeth sy'n gysylltiedig ag agronomeg, bwyd, iechyd planhigion ac anifeiliaid, dyfodol amaethyddiaeth ... Yna mae'r MOOC hwn ar eich cyfer chi! Oherwydd y bydd yn agor y drysau i chi i amrywiaeth proffesiynau mewn cynhyrchu amaethyddol, bwyd-amaeth, iechyd anifeiliaid a gwasanaethau cynhyrchu amaethyddol.

DARLLENWCH  [Sendinblue] Hyfforddiant e-bost (cwrs 1)