Mae cael cynllun ysgrifennu fel cael prosiect da cyn mynd i fusnes neu ddylunio model cyn codi adeilad. Mae'r dyluniad bob amser yn rhagflaenu'r gwireddu neu gall y canlyniad fod yn wahanol iawn i'r syniad gwreiddiol. Mewn gwirionedd, nid gwastraff amser yw dechrau llunio cynllun ysgrifennu ond yn hytrach arbed amser oherwydd mae gwneud swydd yn wael yn golygu gorfod ei ail-wneud.

Pam cael cynllun ysgrifennu?

Mae cael cynllun yn amserol gan fod ysgrifennu gwaith yn gynnwys iwtilitaraidd a all gyflawni sawl pwrpas. Yn wir, gall ei bwrpas fod yn addysgiadol, yn hysbysebu, neu arall. Mae'r cynllun delfrydol yn dibynnu ar nod y testun. Ysgrif sydd â'r unig nod na all y wybodaeth fod â'r un strwythur â thestun arall sydd â nodau perswadio a rhagolygon. Felly, rhaid i'r dewis o gynllun ateb y cwestiwn o natur y derbynnydd a rhaid iddo hefyd ystyried y materion.

Nodweddion cynllun ysgrifennu da

Er bod pob ergyd yn benodol, mae yna rai meini prawf cyffredin y dylai pob ysgrifennu proffesiynol gadw atynt. Mae'n ymwneud yn bennaf â threfn a chysondeb. Mae hyn yn golygu na allwch bentyrru'ch holl syniadau wedi'u cymysgu gyda'i gilydd, hyd yn oed os ydyn nhw i gyd yn berthnasol. Ar ôl i chi restru'ch holl syniadau, mae angen i chi eu trefnu a'u blaenoriaethu mewn trefn sy'n caniatáu i'ch darllenydd weld cwymp y testun fel rhywbeth rhesymegol ac amlwg. I wneud hyn, bydd angen i'r trefniant o syniadau fod yn flaengar ac wedi'i strwythuro'n dda, sy'n eich galluogi i dynnu sylw at rai elfennau penodol rydych chi am dynnu sylw atynt.

DARLLENWCH  Ysgrifennu'n dda, sgil hanfodol!

I'r cwestiwn o wybod a allwn gael cynllun cyffredinol, mae'n amlwg nad yw'r ateb oherwydd bod y cynllun ysgrifennu yn dilyn amcan cyfathrebu. Felly, ni fyddwch yn gallu llwyddo yn eich cynllun heb yn gyntaf benderfynu yn glir ar eich amcan cyfathrebu. Felly, y drefn gywir yw'r diffiniad o amcanion; yna, datblygu'r cynllun yn unol â'r amcanion hyn; ac yn olaf, y drafftio ei hun.

Cael cynllun yn unol â'r amcan i'w gyflawni

Ar gyfer pob math o destun mae cynllun addas. Dyma sut yn aml mae angen cael cynllun disgrifiadol pan mai'r disgrifiad cynnyrch neu'r farn ar wasanaeth yw'r set amcan. Dyma hefyd sut y byddai'n berthnasol dewis cynllun wedi'i gyfrif ar gyfer memorandwm, dogfen gryno neu adroddiad. Ar gyfer traw, gallwch ddewis cynllun arddangosiadol, a chynllun addysgiadol, niwtral am funudau. Yn ogystal, mae'r gefnogaeth hefyd yn bwysig wrth ddewis y cynllun. Dyma sut ar gyfer e-bost y gall cynllun newyddiadurol neu byramid gwrthdro wneud y tric yn aml.

Gall paramedrau eraill ddylanwadu ar yr amlinelliad megis maint y testun. Dyma sut mae'n bosibl cyfuno dwy neu dair ergyd ar gyfer testunau hir iawn. Beth bynnag, rhaid cydbwyso'r cynllun o ran sylwedd ac o ran ffurf.