Print Friendly, PDF ac E-bost

Disgrifiad

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys cyflwyniad i strategaeth fusnes. Mae'n cynnwys gwahanol amcanion: · Meistroli sylfeini meddwl yn strategol, deall dadansoddiad strategol ac yn olaf amgyffred y gwahanol gyfeiriadau strategol. P'un a ydych chi'n cael eich cychwyn ym maes rheoli neu ddechreuwr yn unig, mae'r cwrs hwn yn caniatáu ichi fwydo myfyrio ar strategaeth fusnes mewn ffordd glir a didactig trwy gymryd llawer o enghreifftiau pendant.

Parhewch i ddarllen yr erthygl ar y wefan wreiddiol →

DARLLENWCH  Microsoft Power BI Basics for Beginners