Nid yw ysgrifennu yn y gwaith mor hawdd ag y byddech chi'n meddwl. Yn wir, nid yw fel ysgrifennu at ffrind agos neu ar gyfryngau cymdeithasol. Dyma pam ei bod yn bwysig ceisio gwella'ch ysgrifennu proffesiynol yn ddyddiol. Mewn gwirionedd, mae'r byd proffesiynol yn mynnu bod ysgrifennu gwaith yn effeithiol. Oherwydd bod enw da'r cwmni rydych chi'n gweithio ynddo yn dibynnu arno. Darganfyddwch yn yr erthygl hon sut i wella brawddegau ysgrifennu yn y gwaith.

Anghofiwch ffigurau lleferydd

Er mwyn gwella brawddegau ysgrifennu gweithredol, dechreuwch trwy neilltuo'r ffigurau lleferydd oherwydd nad ydych yng nghyd-destun ysgrifennu llenyddol. Felly, ni fydd angen trosiad, alegori, metonymy, ac ati.

Pan gymerwch y risg o ddefnyddio ffigurau lleferydd yn eich ysgrifennu yn y gwaith, mae perygl ichi ymddangos yn rhodresgar yng ngolwg eich darllenydd. Yn wir, bydd yr un hon yn ystyried ichi aros yn yr oes lle roedd jargon yn gwybod sut i orfodi parch ac ofn ar y rhyng-gysylltwyr.

Rhowch y wybodaeth hanfodol ar ddechrau'r frawddeg

Er mwyn gwella'r brawddegau yn eich gwaith ysgrifennu, ystyriwch roi'r wybodaeth ar ddechrau'r frawddeg. Bydd yn ffordd o newid eich steil a gwahanu'ch hun o'r pwnc clasurol + berf + ategu.

DARLLENWCH  Anelwch at effeithlonrwydd trwy ysgrifennu yn syml!

I wneud hyn, mae sawl opsiwn ar gael i chi:

Defnyddio cyfranogwr y gorffennol fel ansoddair : er enghraifft, â diddordeb yn eich cynnig, byddwn yn cysylltu â'n gilydd eto'r wythnos nesaf.

Y cyflenwad a osodwyd ar y dechrau : ar Chwefror 16, gwnaethom anfon e-bost atoch ...

Y frawddeg yn y berfenw : I ddilyn i fyny ar ein cyfweliad, rydym yn cyhoeddi dilysiad eich cais ...

Gan ddefnyddio'r ffurflen amhersonol

Mae gwella'ch ysgrifennu yn y gwaith hefyd yn golygu meddwl am ddefnyddio fformiwla amhersonol. Yna bydd yn gwestiwn o ddechrau gydag "ef" nad yw'n dynodi unrhyw beth na neb. Fel enghraifft, cytunir y byddwn yn ailgysylltu'r cyflenwr mewn wythnos, mae angen ailedrych ar y weithdrefn, ac ati.

Ailosod berfau boilerplate

Cyfoethogwch eich ysgrifennu proffesiynol hefyd trwy wahardd penillion meistr fel "cael", "bod", "gwneud" a "dweud". Mewn gwirionedd, berfau yw'r rhain nad ydyn nhw'n cyfoethogi'ch ysgrifennu ac yn eich gorfodi i ddefnyddio geiriau eraill er mwyn gwneud y frawddeg yn fwy manwl gywir.

Felly disodli'r berfau boilerplate gyda berfau gydag ystyr mwy manwl gywir. Fe welwch lawer o gyfystyron a fydd yn caniatáu ichi ysgrifennu'n fwy manwl.

Geiriau union yn lle periffrasau

Mae periffrasis yn cyfeirio at ddefnyddio diffiniad neu ymadrodd hir yn lle gair a allai grynhoi'r cyfan. Er enghraifft, mae rhai yn defnyddio’r geiriad “yr hwn sy’n darllen” yn lle “y darllenydd”, “mae wedi cael ei ddwyn i’ch sylw…” yn lle “rydych chi wedi cael gwybod…”.

Pan fydd dedfrydau'n mynd yn rhy hir, gall y derbynnydd fynd ar goll yn gyflym. Ar y llaw arall, bydd defnyddio geiriau cryno a manwl gywir yn hwyluso'r darllen yn fawr.