Print Friendly, PDF & Email

Comhaontuithe: conas dul i muinín gníomhaíocht pháirteach fhadtéarmach (APLD)?

Córas atá cómhaoinithe ag an Stát agus ag UNEDIC is ea gníomhaíocht pháirteach fhadtéarmach (ar a dtugtar APLD) ar a dtugtar “gníomhaíocht laghdaithe le haghaidh fostaíochta leanúnaí (ARME)”. A ghairm bheatha: a chumasú do chuideachtaí atá ag tabhairt aghaidh ar laghdú buan ar ghníomhaíocht uaireanta oibre a laghdú. Mar mhalairt air sin, ní mór don chuideachta gealltanais áirithe a dhéanamh, go háirithe maidir le fostaíocht a choinneáil.

Níl aon chritéir maidir le méid nó earnáil na gníomhaíochta ag teastáil. Chun an córas seo a bhunú, áfach, ní mór don fhostóir brath ar chomhaontú bunaíochta, cuideachta nó grúpa, nó, nuair is infheidhme, ar chomhaontú brainse leathnaithe. Sa chás deiridh sin, dréachtaíonn an fostóir doiciméad de réir choinníollacha an chomhaontaithe brainse.

Ní mór don fhostóir bailíochtú nó formheas a fháil ón Riarachán freisin. Go praiticiúil, tarchuireann sé an comhaontú comhchoiteann (nó an doiciméad aontaobhach) chuig a DIRECCTE.

Bíonn 15 lá ag an DIRECCTE ansin (chun an comhaontú a bhailíochtú) nó 21 lá (chun an doiciméad a fhormheas). Má ghlactar lena chomhad, is féidir leis an bhfostóir leas a bhaint as an gcóras ar feadh tréimhse in-athnuaite de 6 mhí, agus 24 mí ar a mhéid, as a chéile nó nach ea, thar thréimhse 3 bliana as a chéile.

Go praiticiúil ...

Lean ort ag léamh an ailt ar an suíomh bunaidh →

LÉIGH  Eolaíocht Oscailte