Mar riail ghinearálta, ní féidir an méid a chuirtear i do phlean coigiltis d’fhostaithe a scaoileadh ach tar éis 5 bliana ar a laghad. Ach, cásanna áirithe ligfidh tú duit do chuid sócmhainní go léir nó cuid díobh a aistarraingt go luath. Pósadh, breith, colscaradh, foréigean teaghlaigh, scor, míchumas, ceannach maoine, athchóiriú ar an bpríomháit chónaithe, ró-fhéichiúnas, srl. Cibé cúis atá agat, beidh ort iarratas scaoilte a dhéanamh. Faigh amach san alt seo na pointí go léir atá le cuimhneamh don phróiseas seo.

Cathain is féidir leat do phlean coigiltis fostaí a dhíghlasáil?

De réir na rialacha atá i bhfeidhm, caithfidh tú fanacht le tréimhse dlí 5 bliana le go mbeidh tú in ann do shócmhainní a aistarraingt. Baineann sé seo leis an PEE agus le rannpháirtíocht tuarastail. Is féidir freisin do choigilteas a tharraingt siar láithreach, más PER nó PERCO é.

Dá bhrí sin, má éilíonn cás práinneach ort. Féadfaidh tú próiseas a thionscnamh chun do choigilteas fostaí a scaoileadh fiú roimh an tréimhse chomhaontaithe. Sa chás seo, is scaoileadh luath nó aisíocaíocht luath é. Mar sin féin, caithfidh cúis bhailí a bheith agat mar sin féin. Ná bíodh aon leisce ort roinnt taighde a dhéanamh chun a fháil amach cad iad na cúiseanna a mheastar a bheith dlisteanach don chineál seo iarratais.

Roinnt comhairle phraiticiúil

Ar an gcéad dul síos, tá sé tábhachtach cás na scaoilte go luath a bhaineann leat a chinneadh go beacht. Chomh maith leis an gclúdach lena mbaineann sé: PEE, Perco nó PER comhchoiteann. Ansin, beidh ort d’iarratas ar scaoileadh saor a thionscnamh de réir na spriocdhátaí forchurtha.

LÉIGH  Conas ríomhphoist gairmiúla a scríobh

Bíodh a fhios agat go bhfuil gach comhad sonrach. Tá sé riachtanach mar sin tú féin a chur ar an eolas i bhfad roimh ré faoi na coinníollacha éagsúla a fhorchuirtear i do chonradh. Ná déan dearmad gné ar bith a chruthú a chruthaíonn dlisteanacht d’iarrata. Ceangail doiciméad dlíthiúil amháin nó níos mó i do phost. Ligfidh sé duit gach seans a chur ar do thaobh comhaontú luath-scaoilte a fháil. Teastaíonn cruthúnas beacht ó gach cás: deimhniú pósta, leabhar taifid teaghlaigh, deimhniú easláine, deimhniú báis, deimhniú foirceanta conartha, srl.

Sula gcuirfidh tú d’iarratas, bí cinnte an méid a theastaíonn uait a scaoileadh a sheiceáil. Déanta na fírinne, níl sé de cheart agat an dara íocaíocht a iarraidh ar an gcúis chéanna. Sa chás seo, chaithfeá fanacht go dtí go mbeadh do chiste inghnóthaithe.

Litreacha iarratais chun pleananna coigiltis fostaithe a scaoileadh

Seo dhá litir shamplacha is féidir leat a úsáid chun do choigilteas párolla a dhíghlasáil.

Sampla 1 d’iarraidh ar phleananna coigiltis fostaithe a scaoileadh go luath

Julien dupont
Uimhir chomhaid :
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Ainm Saoráide
Seoladh Cláraithe
Cód poist agus cathair

[Áit], ar [Dáta]

Trí litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Iarratas ar choigilteas fostaí a scaoileadh go luath

Madam,

Chuir mé mo chuid scileanna ag seirbhís ár gcuideachta ó shin (dáta na hearcaíochta) mar (cineál do phoist).

Cuirim isteach leis seo iarratas ar mo choigilteas fostaí a scaoileadh go luath. Cláraítear mo chonradh faoi na tagairtí seo a leanas: teideal, uimhir agus cineál an chonartha (PEE, PERCO…). Ba mhaith liom mo chuid sócmhainní (cuid nó gach ceann) a aistarraingt, is é sin (méid).

Déanta na fírinne (mínigh go hachomair an chúis atá le d’iarratas). Táim á sheoladh chugat (teideal do chruthúnas) chun tacú le m’iarratas.

Ar feitheamh freagra a bhfuil súil agam go fabhrach uait, glac le do thoil, Madam, léiriú mo bheannachtaí measúla.

 

                                                                                                        Síniú

 

LÉIGH  Úsáid CCI i gceart i ríomhphost

Sampla 2 d’iarraidh ar phleananna coigiltis fostaithe a scaoileadh go luath

Julien dupont
Uimhir chomhaid :
Uimhir chlárúcháin:
75 bis rue de la grande porte
75020 Paris
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

 

Ainm Saoráide
Seoladh Cláraithe
Cód poist agus cathair

[Áit], ar [Dáta]


Trí litir chláraithe le admháil go bhfuarthas í

Ábhar: Litir maidir le rannpháirtíocht na bhfostaithe a scaoileadh go luath

Sir,

Ar fostú ó shin (dáta fruilithe) i do chuideachta mar (post arna shealbhú), bainim leas as plean coigiltis fostaí ar mhaith liom a dhíghlasáil (go hiomlán nó go páirteach).

Go deimhin (mínigh na cúiseanna a chuireann brú ort d’iarratas ar dhíghlasáil a chur isteach: pósadh, cruthú gnó, fadhbanna sláinte, srl.). Chun m'iarratas a chosaint, cuirim chugat é mar cheangaltán (teideal an doiciméid tacaíochta).

Iarraim leis seo go scaoilfear (méid) ó mo shócmhainní (ná déan dearmad cineál do phlean coigiltis a shonrú).

Le súil le comhaontú gasta ar do thaobh, faigh, a dhuine uasail, an léiriú is fearr liom.

 

                                                                                                                           Síniú

 

Roinnt leideanna chun an litir iarratais a scríobh

Is litir fhoirmiúil í seo a bhfuil sé mar aidhm léi cuid nó gach cuid de d’fhostaí a scaoileadh i do chuntas coigiltis. Ba chóir go mbeadh ábhar na litreach beacht agus díreach.

Thar aon rud eile, déan cinnte go bhfuil do dhoiciméad tacaíochta cothrom le dáta le súil le freagra dearfach. Léirigh freisin an post atá agat sa chuideachta agus sonraigh do thagairt d’fhostaí má tá ceann agat.

Nuair atá do litir réidh. Féadfaidh tú é a sheoladh trí phost cláraithe le admháil go bhfuarthas é go díreach chuig an institiúid a bhainistíonn do choigilteas. I gcás roinnt bunaíochtaí, tá foirmeacha iarratais díbhlocála le híoslódáil ó ardán ar líne i bhformáid PDF.

LÉIGH  Is féidir le ríomhphost a fhágann ró-thapa a bheith ina r-phost contúirteach dá údar

Tabhair faoi deara freisin go gcaithfear d’iarratas a chur isteach laistigh de 6 mhí ó dháta na hócáide a cheadaíonn an scaoileadh.

An teorainn ama chun an tsuim a dhíghlasáil

Ba chóir go mbeadh a fhios agat nach ndéanfar an méid iarrtha a aistriú láithreach. Braitheann sé ar roinnt paraiméadair, mar shampla foclaíocht na hiarrata, am seachadta na litreach, srl.

Braitheann an t-am scaoilte freisin ar mhinicíocht luachála na gcistí ina ndéantar do phlean coigiltis a infheistiú. Is féidir glanluach sócmhainne ciste frithpháirteach cuideachta a ríomh in aghaidh an lae, na seachtaine, na míosa, de réir ráithe nó de réir seimeastair. I bhformhór na gcásanna, bíonn an tréimhsiúlacht seo go laethúil, rud a fhágann gur féidir an tsuim a scaoileadh laistigh de thréimhse ghearr.

Nuair a ghlactar le d’iarratas díghlasála, ba cheart do chuntas bainc a chreidiúnú laistigh de 5 lá oibre.

 

Íoslódáil “Sampla-1-for-an-early-release-request-for-fostaí-coigiltis.docx”

Sampla-1-for-an-réamh-mheas-scaoileadh-iarraidh-ar-fostaí-coigiltis.docx - Íoslódáilte 12599 uair - 15,35 Kb  

Íoslódáil “Sampla-2-for-an-early-release-request-for-fostaí-coigiltis.docx”

Sampla-2-for-an-réamh-mheas-scaoileadh-iarraidh-ar-fostaí-coigiltis.docx - Íoslódáilte 12712 uair - 15,44 Kb