პროცესი ეხება ურთიერთდაკავშირებულ ან ურთიერთდაკავშირებულ აქტივობებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ორგანიზაციისთვის დამატებითი ღირებულების შექმნას. ის შეიძლება დაიყოს სხვადასხვა პროცედურებად, რომლებიც წარმოადგენს ორგანიზაციული მიზნების მისაღწევად აუცილებელ ნაბიჯებს. პროცესები წარმოადგენს ინფორმაციისა და რესურსების ნაკადებს.

დღეს ბიზნესის სამყაროში არსებითი მნიშვნელობა აქვს პროცესების მენეჯმენტს მრავალ უპირატესობას: ორგანიზაციის მენეჯმენტის ხელშეწყობას, კომპანიის დეპარტამენტების პრაქტიკისა და მეთოდების ხილვას, მომხმარებელთა მომსახურების გაუმჯობესებას, შემცირებას ხარჯები ან შეამციროს რისკები.

ეს ტრენინგი გთავაზობთ ისწავლოთ როგორ დაეუფლოთ პროცესის მართვის აუცილებელ ინსტრუმენტს: flowchart. Microsoft Visio პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, თქვენ ისწავლით როგორ შექმნათ…

განაგრძეთ სტატიის კითხვა ორიგინალ საიტზე →

READ  როგორ შეწყვიტოთ შეგირდობის ხელშეკრულება?