Professioneel onderhoud: een halfjaarlijks interview en een "inventarisatiegesprek" om de 6 jaar

In principe moet u uw werknemers (of ze nu CDI, CDD, voltijds of deeltijds zijn) in principe elke 2 jaar ontvangen als onderdeel van een professioneel sollicitatiegesprek. Deze frequentie wordt van datum tot heden beoordeeld, om de twee jaar.

In dit tweejaarlijks gesprek staat de werknemer en zijn professionele loopbaan centraal. Het stelt u in staat om hem beter te ondersteunen bij zijn professionele ontwikkelingsperspectieven (verandering van functie, promotie, enz.), en om zijn opleidingsbehoeften te identificeren.

Een professioneel gesprek wordt ook aangeboden aan werknemers die hun activiteit hervatten na bepaalde afwezigheden: zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof (geheel of gedeeltelijk), zorgverlof, adoptieverlof, sabbatical leave, periode van veilige vrijwillige mobiliteit, stopzetting van langdurige ziekte of op het einde van een vakbondsmandaat.

Dit gesprek maakt het mogelijk om na 6 jaar aanwezigheid een beknopte inventarisatie te maken van de professionele loopbaan van de medewerker.

Een bedrijfsovereenkomst of, bij gebreke daarvan, een brancheovereenkomst kan een andere periodiciteit van het professionele gesprek bepalen, evenals andere beoordelingsmethoden voor de professionele loopbaan.

Professioneel interview: uitstel is toegestaan

Voor werknemers die in hun bedrijf werkten vóór ...

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Milieueffecten van digitale technologie