Aan het einde van deze cursus bent u in staat om:

  • jij presenteert;
  • beweeg;
  • u tegemoet komen;
  • herstel je;
  • een aankoop doen.

Je leert ook schrijf en lees arabisch dankzij de training aangeboden in het grafische systeem.

De training is georganiseerd rond eenvoudige taken waarnaar wordt verwezen in niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Taal (CEFRL).

Aan het einde van de training bent u in staat om op een eenvoudige manier te begroeten, uzelf voor te stellen (identiteit, adres en telefoonnummer, beroep, herkomst, activiteit), om soortgelijke informatie te begrijpen en op te vragen bij uw gesprekspartners; een eenvoudig formulier invullen met naam, adres, nationaliteit en burgerlijke staat; om je weg te vragen, hoe je je moet verplaatsen, om verstandige beleefdheidsformules te gebruiken; een kamer boeken en een bestelling plaatsen in het café of restaurant; om een ​​aankoop te doen.

Met taaltraining dringt de MOOC aan op de culturele dimensie waarvan kennis essentieel is om contact te maken met een spreker bij het respecteren en begrijpen van hun codes en waarden.

Lees het artikel op de originele site verder →

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  Persoonlijke ontwikkeling: bloeien dankzij vreemde talen