De eerste minister Jean Castex en de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Integratie, Elisabeth Borne, maakten gisteravond een ontmoeting met de sociale partners en vertelden hen dat het niveau van steun voor leercontracten niet zal dalen. niet aan het begin van het schooljaar 2021. In deze crisisperiode is de regering vastbesloten er alles aan te doen om de goede leerdynamiek in stand te houden.

De wet voor de vrijheid om je professionele toekomst te kiezen, aangenomen in 2018, heeft het leerlingwezen in Frankrijk grondig hervormd, door de beperkingen op het creëren van CFA's te verlichten, hun financiering over te hevelen naar professionele takken en door het te baseren op een financiële steun voor elk leercontract. Als gevolg van deze hervorming bereikte het leerlingwezen een recordniveau in 2019 en ligt het momentum voor 2020 op een vergelijkbaar niveau dankzij de hulp die werd gemobiliseerd door het plan “1 jongere, 1 oplossing”.

Deze dynamiek heeft tot gevolg gehad dat de uitgaven voor contractondersteuning zijn gestegen, wat, in combinatie met de daling van de middelen als gevolg van de gezondheidscrisis - de premie is gebaseerd op de loonsom - heeft bijgedragen aan een verslechtering van het financiële saldo. van France Compétences.

Daarna ...

Lees het artikel verder op de originele site →

LEES  06| De berekening van het loon van de werknemer varieert volgens zijn contract