Personvern i Europa: GDPR, en modell for hele verden

Europa blir ofte sett på som målestokk for Beskyttelse av privatlivet takket være den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), som trådte i kraft i 2018. GDPR har som mål å beskytte personopplysningene til europeiske borgere og å holde selskapene som samler inn og behandler dem ansvarlige. Blant hovedbestemmelsene i GDPR er retten til å bli glemt, informert samtykke og dataportabilitet.

GDPR har en enorm innvirkning på virksomheter over hele verden, ettersom den gjelder for enhver virksomhet som behandler personopplysninger om europeiske borgere, enten de er basert i Europa eller ikke. Bedrifter som ikke overholder bestemmelsene i GDPR kan bli utsatt for store bøter, opptil 4 % av deres verdensomspennende årlige omsetning.

Suksessen med GDPR har ført til at mange land vurderer lignende lovgivning for å beskytte personvernet til sine borgere. Det er imidlertid viktig å merke seg at personvernregler varierer mye fra land til land, og å forstå disse forskjellene er avgjørende for å navigere i det globale persondatalandskapet.

USA og fragmenteringen av personvernlovgivningen

I motsetning til Europa har ikke USA en eneste føderal personvernlov. I stedet er personvernlovgivningen fragmentert, med forskjellige føderale og statlige forskrifter. Dette kan gjøre navigering i det amerikanske juridiske landskapet komplisert for bedrifter og enkeltpersoner.

LES  Med France Relance bidrar ANSSI til å styrke nasjonens cybersikkerhet

På føderalt nivå regulerer flere bransjespesifikke lover personvern, for eksempel HIPAA for konfidensialitet av medisinsk informasjon og FERPA-loven for elevdata. Disse lovene dekker imidlertid ikke alle aspekter av personvern og etterlater mange sektorer uten føderal regulering.

Det er her statlige personvernlover kommer inn. Noen stater, som California, har strenge personvernregler. Californias lov om personvern for forbrukere (CCPA) er en av de strengeste lovene i USA og sammenlignes ofte med den europeiske GDPR. CCPA gir innbyggere i California rettigheter som ligner på GDPR, for eksempel retten til å vite hvilke data som samles inn og retten til å be om sletting av dataene deres.

Situasjonen i USA er imidlertid fortsatt kompleks, ettersom hver stat kan vedta sin egen personvernlovgivning. Dette betyr at selskaper som opererer i USA må overholde et lappeteppe av forskrifter som varierer fra stat til stat.

Asia og den kontrasterende tilnærmingen til personvern

I Asia varierer personvernreglene også mye fra land til land, noe som gjenspeiler forskjellige kulturelle og politiske tilnærminger. Her er noen eksempler på hvordan personvern tilnærmes i forskjellige asiatiske regioner.

LES  2021 måltidskupongfritak

Japan har tatt en proaktiv tilnærming til personvern ved å implementere loven om beskyttelse av personopplysninger (APPI) i 2003. APPI ble revidert i 2017 for å styrke databeskyttelsen og ytterligere tilpasse Japan til den europeiske GDPR. Japansk lov krever at selskaper innhenter samtykke fra enkeltpersoner før de samler inn og behandler deres personopplysninger, og etablerer ansvarlighetsmekanismer for selskaper som håndterer slike data.

I Kina blir personvernet tilnærmet annerledes på grunn av den politiske konteksten og den viktige rollen som statlig overvåking spiller. Selv om Kina nylig vedtok en ny personvernlov, som på noen måter ligner GDPR, gjenstår det å se hvordan denne loven vil bli brukt i praksis. Kina har også strenge regler for cybersikkerhet og grenseoverskridende dataoverføring på plass, noe som kan påvirke hvordan utenlandske selskaper opererer i landet.

I India er personvern et blomstrende tema, med forslaget om en ny personopplysningslov i 2019. Denne loven er inspirert av GDPR og har som mål å etablere et rammeverk for beskyttelse av personopplysninger i India. Imidlertid har lovforslaget ennå ikke vedtatt, og det gjenstår å se hva implikasjonene vil være for bedrifter og enkeltpersoner i India.

LES  “Profesjonelle intervjuer” og “6-årig kurs” forlenget til 30. juni 2021

Totalt sett er det avgjørende for bedrifter og enkeltpersoner å forstå forskjellene i personvern mellom land og tilpasse seg deretter. Ved å holde seg oppdatert med gjeldende lover og forskrifter kan selskaper sikre at de oppfyller personvernkravene og minimerer risikoen for brukerne og virksomheten deres.