I denne vitenskapelige og tekniske uttalelsen oppsummerer ANSSI de ulike aspektene og utfordringene ved kvantetrusselen på dagens kryptografiske systemer. Etter en kort oversikt over kontekste av denne trusselen introduserer dette dokumentet en foreløpig planlegging for migrasjon til postkvantekryptografi, dvs. motstandsdyktig mot angrepene som fremveksten av store kvantedatamaskiner ville muliggjøre.

Målet er å forutse denne trusselen samtidig som man unngår enhver regresjon i motstanden mot angrep som kan oppnås ved hjelp av dagens konvensjonelle datamaskiner. Denne kunngjøringen tar sikte på å gi veiledning til produsenter som utvikler sikkerhetsprodukter og å beskrive virkningene av denne migrasjonen på å få sikkerhetsvisum utstedt av ANSSI.

Dokumentstruktur Hva er en kvantedatamaskin? Kvantetrussel: hva vil virkningen ha på dagens digitale infrastrukturer? Kvantetrussel: tilfellet med symmetrisk kryptografi Hvorfor skal kvantetrusselen tas i betraktning i dag? Kan kvantenøkkeldistribusjon være en løsning? Hva er post-kvantekryptografi? Hva er de forskjellige postkvantealgoritmene? Hva er Frankrikes engasjement i møte med kvantetrusselen? Vil fremtidige NIST-standarder være modne nok

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Det er mulig å utdanne seg i digitale yrker ved å mobilisere CPF og ved hjelp av staten!