Le fjernarbeid er satt til 100% for ansatte som kan utføre alle oppgavene sine eksternt, med tilbakemelding ansikt til ansikt mulig en dag i uken, med din avtale, når den ansatte uttrykker behovet.

Men siden slutten av november 2020 har bruken av fjernarbeid erodert. Arbeidsministeren ber bedriftene om å mobilisere slik at vi finner dette nivået av fjernarbeid.

Faktisk er fjernarbeid en organisasjonsmåte som gjør det mulig å begrense sosiale interaksjoner på arbeidsplassen og på hjem-til-jobb-reiser. Dens implementering for aktiviteter som tillater det å delta i forebygging av risikoen for forurensning av Covidien-19.

I implementeringen er det nødvendig å ta hensyn til spesifisitetene knyttet til arbeidsorganisasjoner, tilpasse utstyr, definere fjernstyring. Ikke alltid lett, spesielt for små og mellomstore bedrifter.

Det er for å svare på vanskene som disse selskapene støter på, at Arbeidsdepartementet har laget tilbudet "Telework Objective", for å støtte VSE og SMB i å organisere videreføringen av deres aktiviteter og implementeringen av fjernarbeid og dermed svare på helseanbefalinger.

"Fjernarbeidsmålet

Fortsett å lese artikkelen på det opprinnelige nettstedet →

LES  Optimaliser IT-sikkerheten gjennom overvåking