Pracownik składa do Transitions Pro wniosek o dofinansowanie projektu przejścia na okres przejściowy po wyrażeniu przez pracodawcę zgody na urlop przejściowy. Prośba ta zawiera w szczególności opis projektu przekwalifikowania i przewidywanego kursu szkoleniowego.

Aby kierować się przy wyborze przekwalifikowania i uzupełnieniu swojej dokumentacji, pracownik może skorzystać ze wsparcia doradcy ds. rozwoju zawodowego (CEP). CEP informuje, prowadzi i pomaga pracownikowi sformalizować jego projekt. Proponuje plan finansowania.

Transitions Pro sprawdza akta pracownika. Sprawdzają, czy pracownik przestrzega warunków dostępu do PTP. Sprawdzają, czy projekt przekwalifikowania nie wchodzi w zakres obowiązku pracodawcy dostosowania pracowników do ich stanowiska pracy, do zmian pracy i do dalszego zatrudnienia. Badają trafność profesjonalnego projektu zgodnie z następującymi skumulowanymi kryteriami:

Konsystencja TPP : zmiana zawodu musi wymagać odbycia szkolenia certyfikującego. W tym kontekście pracownik musi wykazać w swoich aktach swoją wiedzę na temat działań, warunków

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Układ gazety z programem Word