W przypadku firm członkowskich zatrudniających mniej niż 50 pracowników Rada Dyrektorów przegłosowała nowe możliwości rozpoczęcia szkolenia:
1. Niektóre finansowanie pokryzysowe dostępne od 1 lipca 2020 r, poprzez wniosek o pomoc finansową (DAF), który należy wprowadzić w obszarze członkostwa w celu przeprowadzenia szkolenia przed 31 grudnia 2020 r. i obejmującego priorytetowe tematy szkoleniowe:

Adaptacja otoczenia: adaptacja lokalu, zarządzanie przyjęciem osób po kryzysie zdrowotnym, nowe standardy regulacyjne itp. (Z wyłączeniem szkolenia w zakresie gestów barierowych) Praca zdalna: organizowanie telepracy, zarządzanie priorytetami / zarządzanie czasem telepracy, animacja spotkań zdalnych, QWL, zarządzanie stresem pracowników, adaptacja praktyk zawodowych itp. Przemyślenie HR, zarządzania i organizacji po kryzysie zdrowotnym, adaptacja do zmian, animacja zdalnych zespołów, higiena pracy, … Wznowienie działalności: dostosowanie narzędzi zarządzania, rozwój modelu gospodarczego, ożywienie finansowe… Komunikacja pokryzysowa: komunikacja zewnętrzna w czasach kryzysu, przemyślenie powiązań z użytkownikami i beneficjentami w kontekście pokryzysowym, korzystać z sieci społecznościowych, dobrze komunikować się wewnętrznie, Narzędzia cyfrowe: narzędzia współpracy, dojrzałość cyfrowa,

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Zostać menedżerem: szkolenie na sukces