Odroczenie wizyt lekarskich przed 2 sierpnia 2021 r

Zarządzenie przewiduje możliwość odroczenia wizyt lekarskich, które wygasają przed 2 sierpnia 2021 r.
Pamiętaj jednak, że nie wszystkie wizyty lekarskie można odroczyć. W ten sposób dekret zezwalał na odroczenie w terminie maksymalnie jednego roku po upływie:

wstępna wizyta informacyjno-prewencyjna (VIP) (z wyjątkiem niektórych grup ryzyka: nieletnich, kobiet w ciąży, pracowników nocnych itp.) i jej odnowienie; odnowienie testu umiejętności i wizyta pośrednia dla pracowników korzystających ze wzmocnionego monitoringu, z wyjątkiem pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące sklasyfikowane w kategorii A.

Więcej szczegółów w naszym artykule „Wizyty lekarskie w 2021 roku: jakie macie obowiązki? ”.

Ten dekret, który szczegółowo określa wizyty, które mogą lub nie mogą być odroczone, ma zastosowanie tylko do wizyt lekarskich zaplanowanych przed 17 kwietnia 2021 r. W związku z tym wkrótce należy przyjąć nowy tekst uwzględniający przedłużenie okresu odroczenia.

Zachowanie nowej roli lekarza medycyny pracy do 1 sierpnia 2021 r

Aby skuteczniej walczyć z Covid-19, lekarzom w ...

 

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Zabezpiecz swoją infrastrukturę