Telepraca: plan działania mający na celu wzmocnienie jej wykorzystania

Ze względu na bardzo wysoki poziom rozpowszechnienia wirusa i jego odmian, Jean Castex prosi firmy o zachowanie czujności w kwestii ryzyka zakażenia i cytuje najnowsze badanie przeprowadzone przez Institut Pasteur, z którego wynika, że ​​miejsca pracy stanowią 29% zidentyfikowanych przypadków.

Dlatego wszystkie firmy, które mogą, muszą w jak największym stopniu promować telepracę, jednocześnie utrzymując kontakt twarzą w twarz z pracownikami, którzy sobie tego życzą. Celem telepracy jest zawsze co najmniej 4 z 5 dni.

Jednak pomimo różnych interwencji rządu, aby przypominać ludziom, że telepraca musi być regułą dla wszystkich czynności, które na to pozwalają, poziom telepracy jest nadal niższy niż w listopadzie.

W celu wzmocnienia efektywności wykorzystania telepracy, zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Pracy i Ministerstwa Służby Publicznej z 18 marca 2021 r. Zwraca się zatem do prefektów wydziałów objętych wzmocnionym nadzorem wprowadzić plan działania.

Niniejsza instrukcja precyzuje, że ten plan działania może w szczególności przewidywać:

systematyczne kontakty z firmami, które ...

Kontynuuj czytanie artykułu na oryginalnej stronie →

ZOBACZ  Lepiej wyrażaj się po francusku (w szkole).