Tlač priateľské, PDF a e-mail

20. marca 2021 budeme, rovnako ako každý rok od roku 1988, sláviť Veľtrh Medzinárodný deň frankofónie. Táto slávnosť spája 70 štátov okolo spoločného bodu: francúzskeho jazyka. Ako dobrí jazykoví nadšenci, ktorí sme, je to pre nás príležitosť poskytnúť vám malý súpis používania francúzskeho jazyka na celom svete. Aké miesto zaujíma Frankofónia v roku 2021?

La Francophonie, čo to vlastne je?

Jazykovedci a politici často navrhujú výraz Francophonie podľa slovníka Larousse, “ všetky krajiny, ktoré majú spoločné, úplné alebo čiastočné, používanie francúzskeho jazyka. „

Ak sa francúzsky jazyk stal v roku 1539 úradným administratívnym jazykom Francúzska, nezostal však obmedzený na svoje geologické hranice. Kultúrny kotviaci bod francúzskej koloniálnej expanzie, jazyk Moliéra a Bougainvillu prekročil oceány, aby sa tam rozvíjal polymorfným spôsobom. Či už vo svojej doslovnej, ústnej, idiomatickej alebo dialektickej podobe (prostredníctvom svojich patois a nárečí), je Frankofónia jazykovou konšteláciou, ktorej varianty sú rovnako legitímne ako všetky ostatné. A…

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Prevod pracovných zmlúv: interné predpisy nie sú pre nového zamestnávateľa záväzné