Globalizované informačné prostredie sa mení, nástroje na spracovanie informácií sa špecializujú a organizujú množstvo informácií diferencovaným spôsobom. Informačné prostredie tvoria nové formy sprostredkovania, proces globalizácie, personalizácie a zdieľania informácií, ktorý sa vyvíja podľa informačných domén.

Spoločná reflexia súčasného informačného prostredia v agrobioviedách preto umožňuje zlepšovať poznatky kontexty na tvorbu, úpravu a šírenie informácií. Pretože orientovať sa v informačnom prostredí znamená vedieť si vybrať najvhodnejšie informačné systémy, monitorovacie a výskumné nástroje podľa typu cieľových informácií.

Súčasné výzvy sú dešifrovanie informácií, ich spracovanie, usporiadanie, čo umožňuje overiť kvalitné informácie potrebné pre jej prácu. Ovládanie nástrojov, ktoré ich sprístupňujú vo fázach monitorovania, výskumu, zberu a výberu, potom uľahčuje privlastňovanie si a šírenie vybraných informácií.

 

Tento MOOC má za cieľ podporí vás v pochopení informačného prostredia agrobiológie aby ste sa stali efektívnejšími pri štúdiu, prípravách kurzov a odborných postupoch.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Európska certifikácia: aké sú vyhliadky do roku 2022?