Tlač priateľské, PDF a e-mail

Viac ochrany mimoeurópskych zákonov

SecNumCloud verzia 3.2 explicitné kritériá ochrany vo vzťahu k mimoeurópskym zákonom. Tieto požiadavky tak zabezpečujú, že poskytovateľ cloudových služieb a údaje, ktoré spracúva, nemôžu podliehať mimoeurópskym zákonom. SecNumCloud 3.2 integruje aj spätnú väzbu z prvých hodnotení a špecifikuje požiadavku na implementáciu penetračných testov počas celého životného cyklu kvalifikácie. Pokiaľ ide o riešenia, ktoré sú už kvalifikované pre SecNumCloud, ponechajú si svoje bezpečnostné Visa a ANSSI v prípade potreby podporí príslušné spoločnosti, aby zabezpečili prechod.

„Na podporu ochranného digitálneho prostredia, ktoré je v súlade s technologickým vývojom, vrátane najdôležitejších údajov a aplikácií, je nevyhnutná identifikácia dôveryhodných cloudových služieb. Kvalifikácia SecNumCloud prispieva k naplneniu tejto potreby tým, že potvrdzuje veľmi vysokú úroveň požiadaviek z hľadiska digitálnej bezpečnosti, a to z technického, prevádzkového aj právneho hľadiska,“ upresňuje Guillaume Poupard, generálny riaditeľ ANSSI.

Stratégia hodnotenia SecNumCloud

Všetky cloudové služby sú oprávnené na kvalifikáciu SecNumCloud. Kvalifikácia je skutočne prispôsobiteľná rôznym ponukám: SaaS (Softvér

READ  Návod na správu finančného riadenia spoločnosti Zoho Books