Na konci tohto kurzu budete vedieť:

  • Opíšte, čo je medicínska simulácia
  • Pochopiť vplyv ľudského faktora na výskyt chýb
  • Analyzujte výskyt incidentu a jeho rôzne aspekty
  • Poznať rôzne spôsoby simulácie
  • Pochopte priebeh celej simulačnej relácie a úlohu rôznych fáz
  • Poznať rôzne štádiá brífingu a ich úlohy
  • S dobrým úsudkom pochopte hodnotu brífingu
  • Poznať kroky na vytvorenie školiaceho kurzu
  • Poznať kroky pri vytváraní simulačného scenára

Popis

Cieľom tohto kurzu je pochopiť simuláciu v kontexte zdravotníctva. Objavíte jeho pôvod, jeho osvedčené postupy, rôzne nástroje na jeho optimálne použitie, ako aj výhody, ktoré ponúka ako vzdelávací nástroj. Tiež pochopíte, akú úlohu môže zohrávať lekárska simulácia pri riadení kvality a bezpečnosti starostlivosti.

Prostredníctvom vysvetľujúcich videí, rozhovorov a cvičení objavíte teoretické pojmy spojené so simuláciou, ale aj príklady aplikácií.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  1| Čo je to návšteva v polovici kariéry?