Tlač priateľské, PDF a e-mail

Návšteva v polovici kariéry je nový systém, ktorý zaviedla organizácia zákona z 2. augusta 2021.


Táto návšteva umožňuje:
navypracovať súpis primeranosť medzi pracoviskom a zdravotným stavom zamestnanca,
dposúdiť riziká profesijnej dezintegrácie a predchádzania pracovným rizikám, berúc do úvahy rozvoj ich schopností v závislosti od ich profesionálnej kariéry, veku a zdravotného stavu;
vzdelávať zamestnanca výzvy súvisiace so starnutím v práci a prevencia pracovných rizík.


Pri tejto návšteve môže lekár navrhnúť jednotlivé opatrenia na úpravu, prispôsobenie alebo premenu pracoviska alebo opatrenia na úpravu pracovného času.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Medzinárodná továreň na pomoc