Tlač priateľské, PDF a e-mail

Napísanie vedeckého článku nie je intuitívne a pravidlá publikovania sú často implicitné. Takto sa však buduje výskum v kolektíve zdieľaných poznatkov, ktorý sa neustále rozširuje vďaka publikáciám.  Bez ohľadu na jeho odbor, publikovanie je dnes pre vedca nevyhnutné. Na jednej strane zviditeľňovať svoju prácu a šíriť nové poznatky, na druhej strane garantovať autorstvo výsledku, získavať financie na svoj výskum, či rozvíjať svoju zamestnateľnosť a vyvíjať sa počas kariéry.

Preto MOOC „Napíš a publikuj vedecký článok“ krok za krokom dešifruje pravidlá písania a rôzne fázy publikovania v medzinárodných časopisoch pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Prvý MOOC v sérii „Krížovo-disciplinárne zručnosti vo výskumných profesiách“, ktorú vedie Výskumný ústav pre rozvoj a vedie ju výskumníci a učitelia-výskumníci zo Siete excelentnosti v inžinierskych vedách Frankofonie, to im dáva kľúče na to, aby sa stretli požiadavky vedeckých vydavateľov.

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Romantický vzťah, ktorý sa zle končí v práci: dôvod prepustenia?