Tlač priateľské, PDF a e-mail

Ak v kolektívnej zmluve nie je presnosť, vyplýva z náhrady škody za ukončenie zmluvy obchodný zástupca?

Dvaja zamestnanci, ktorí vykonávali funkcie VRP, boli prepustení z ekonomických dôvodov v rámci plánu ochrany pracovných miest (PSE). Využili pracovný tribunál, aby spochybnili platnosť ich prepustenia a požadovali zaplatenie rôznych súm, najmä ako dodatočné zmluvné odstupné.

Dodatočné zmluvné odškodnenie, ktoré sa požadovalo, bolo ustanovené v kolektívnej zmluve o reklame a podobne. Napriek svojmu statusu VRP sa zamestnanci domnievali, že mali prospech z ustanovení tejto kolektívnej zmluvy, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť, pre ktorú pracovali.

Prví sudcovia však odhadli:

na jednej strane to, že kolektívna zmluva pre obchodných zástupcov je záväzná pre pracovné zmluvy uzavreté medzi zamestnávateľmi a obchodnými zástupcami, s výnimkou výhodnejších zmluvných ustanovení výslovne uplatniteľných na obchodných zástupcov; na druhej strane, že kolektívna zmluva o reklame neupravuje jej uplatniteľnosť na zástupcov so štatútom VRP.

V dôsledku toho sa sudcovia domnievali, že na pracovnoprávny vzťah sa vzťahovala kolektívna zmluva VRP.

Zamestnancov preto prepustili ...

Pokračujte v čítaní článku na pôvodnom webe →

READ  Objavte profesionálne siete